1. علی چشمی , قله‌های فرماندهی برای توسعه اقتصادی ایران جدید , سومین همایش ملی دولت پژوهی: چه باید کرد؟ راهبردهایی برای فردای ایران , تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
 2. علی چشمی , دولت ایران؛ ناکارآمدی در تمرکز و شکنندگی در تکثر , دومین همایش ملی دولت‌پژوهی؛ دولت جمهوری اسلامی ایران: بنیان، آسیب، چشم انداز , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
 3. مهدی مرتضوی , حبیب الله رعنایی , علی چشمی , حسین محمدی دوست , ارایه سناریوهای تمرکززدایی نظام مالی و اداری دولت در ایران , پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
 4. علی چشمی , راهکارهای بهبود نماگر حل و فصل ورشکستگی در ایران , پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
 5. علی چشمی , فریبا عثمانی , بررسی آثار بار مالیات بر ارزش افزوده در ادوار تجاری اقتصاد ایران , همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
 6. مهدی چشمی , مهدی خداپرست مشهدی , علی چشمی , بررسی تاثیر دوری و نزدیکی از مرکز استان در میزان توسعه یافتگی روستاهای شهرستانهای استان خراسان رضوی در سال1390 , دومین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۸
 7. مهدی چشمی , مهدی خداپرست مشهدی , علی چشمی , بررسی تاثیر قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در توسعه روستایی استان خراسان رضوی در سال 1390 , همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
 8. علی چشمی , منا خاکزادان , تحلیلی بر زنجیره فرایندهای تعامل صنعت و دانشگاه بر مبنای تجربه دانشگاه فردوسی مشهد , چهارمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود کسب و کار , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
 9. علی چشمی , مجید منفرد , ارزیابی ساختار بازار بر اساس شاخص های تمرکز درصىعت روزنامه در ایران , اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
 10. احمد صباحی , علی چشمی , ریحانه عباسی سرمزده , سیکل های تجاری قیمت نفت خام , اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
 11. علی چشمی , بررسی مسائل و مشکلات کارفرمایان در تامین اجتماعی و ارائه اصلاحاتی برای بهبود محیط کسب و کار , سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
 12. علی چشمی , مهسا رضوی , بررسی نقش تامین اجتماعی در سهولت محیط کسب و کار: وضعیت جهانی و مسائل کارفرمایان ایرانی , دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
 13. علی چشمی , مصطفی کریم زاده , نیره توسلی عبدل آبادی , الهه شاه پرست , برسی طرح خرید خدمات آموزشی در آموزش و پروش , نخستین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
 14. علی چشمی , الهام استاد , بررسی حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری ایران پس از برنامههای خصوصیسازی , نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
 15. علی چشمی , سید سعید ملک الساداتی , شاخص پیچیدگی اقتصادی و ارتباط آن با ساختار نهادی تولید مقایسه تطبیقی ایران، کره و ترکیه , اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
 16. علی چشمی , میثم پیله فروش , تبیین الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , نخستین همایش ملی الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۴
 17. محمد کریمی , علی چشمی , مجتبی چشمی , بررسی اهمیت کیفیت مقرراتگذاری بر عملکرد صنعت بیمه , محیط حقوقی کسب و کار در ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
 18. علی چشمی , احسان آقاجانی معمار , تحلیل و بررسی بار مقرراتی شورای شهر و شهرداری‌ها بر محیط کسب و کار شهری در ایران , محیط حقوقی کسب و کار در ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰