1. میثم پیله فروش , ابوالفضل پاسبانی , علی چشمی , تأثیر «قواعد مالی» بر عملکرد صندوق‌های نفتی: مقایسه صندوق‌های ایران و نروژ , مجلس و راهبرد , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱, صفحه ۲۳۷-۲۸۰
 2. ابوالفضل پاسبانی , علی چشمی , میثم پیله فروش , تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق‌های نفتی ایران، نروژ و عربستان , پژوهشنامه اقتصادی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۲۵۳-۲۹۰
 3. علی چشمی , حبیب حبیبی نیکجو , اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب , پژوهشنامه اقتصادی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۳۱-۱۷۰
 4. مسعود همایونی فر , علی چشمی , فاطمه یاقوتی جعفرآباد , بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی , مطالعات اقتصاد اسلامی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۳۷-۵۸
 5. محمد کریمی , علی چشمی , مجتبی چشمی , بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۶۷-۱۹۱
 6. نسرین رضایی مقدم , سیدمهدی مصطفوی , علی چشمی , تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی درایران با فیلترکالمن , پژوهشنامه اقتصادی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۵۱-۷۳
 7. محمدرضا لطفعلی پور , علی چشمی , بهنام پاکرو , مقایسه الگو‌های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی در ایران , نظریه های کاربردی اقتصاد , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۵۷-۸۰
 8. حامد صاحب هنر , علی چشمی , محمدعلی فلاحی , بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران , پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۴۱-۵۶
 9. جعفر عبادی , علی چشمی , چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادله , تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۰۱-۱۲۰
 10. علی چشمی , محسن فاتحی زاده , بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392: رشد همزمان درآمد و هزینه , تازه های اقتصاد , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۶۹-۷۰
 11. هادی امیری , علی چشمی , تحلیل ادغام های عمودی در بنگاه های صادر کننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله , پژوهشنامه بازرگانی , دوره ( ۶۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۲۵-۱۵۱
 12. محمد کریمی , علی چشمی , بررسی آثار روشهای خصوصی‌سازی بر صنعت بیمه ایران , مجلس و پژوهش , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۷-۳۹
 13. علی چشمی , به سوی حل یک عارضه بنیادین در اقتصاد ایران: راهکارهای تورم زدایی در جهت سرمایه گذاری، اشتغال و قدرت خرید , راهبرد , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱, صفحه ۲۰۳-۲۳۰
 14. محمدعلی فلاحی , علی چشمی , برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران , پژوهش های اقتصادی ایران , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۴, صفحه ۷۹-۹۵
 15. هادی امیری , علی چشمی , محاسبه هسته تورم در ایران , جستارهای اقتصادی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۴, صفحه ۱۲۷-۱۵۸