1. رضا خواجه نائینی , محمدطاهر احمدی شادمهری , احمد صباحی , علی چشمی , بررسی رابطه بین باور خودکارآمدی و تشکیل یا تغییرات نهادی سازمان‌های اقتصادی ایران (با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استقرائی) , نظریه های کاربردی اقتصاد , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲, صفحه ۱-۲۴
 2. رضا خواجه نائینی , محمدطاهر احمدی شادمهری , احمد صباحی , علی چشمی , شناسایی عوامل موثر بر باورهای افراد تاثیرگذار در شکل‌گیری نهادهای رسمی اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد شناختی , پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱, صفحه ۱-۲۱
 3. احسان زنگنه , غلامرضا زمانیان , محمد نبی شهیکی تاش , علی چشمی , تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در سیکل‌های نکول اعتباری در بازار متشکل پولی کشور , پژوهش های پولی- بانکی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹, صفحه ۴۴۳-۴۸۴
 4. قاسم ایزانلو , علی چشمی , رحیم پیلوار , مهدی خداپرست مشهدی , پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائه چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار , مطالعات حقوق خصوصی - حقوق , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵, صفحه ۵۸۱-۵۹۷
 5. قاسم ایزانلو , علی چشمی , مهدی خداپرست مشهدی , سید سعید ملک الساداتی , تحلیل هزینه‌های کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی برای تسهیل سرمایه‌گذاری , پژوهش ها و سیاست های اقتصادی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵, صفحه ۱۶۵-۱۹۴
 6. میثم پیله فروش , ابوالفضل پاسبانی , علی چشمی , تأثیر «قواعد مالی» بر عملکرد صندوق‌های نفتی: مقایسه صندوق‌های ایران و نروژ , مجلس و راهبرد , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱, صفحه ۲۳۷-۲۸۰
 7. ابوالفضل پاسبانی , علی چشمی , میثم پیله فروش , تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق‌های نفتی ایران، نروژ و عربستان , پژوهشنامه اقتصادی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۲۵۳-۲۹۰
 8. علی چشمی , حبیب حبیبی نیکجو , اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب , پژوهشنامه اقتصادی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۳۱-۱۷۰
 9. مسعود همایونی فر , علی چشمی , فاطمه یاقوتی جعفرآباد , بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی , مطالعات اقتصاد اسلامی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۳۷-۵۸
 10. محمد کریمی , علی چشمی , مجتبی چشمی , بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۶۷-۱۹۱
 11. نسرین رضایی مقدم , سیدمهدی مصطفوی ترقی , علی چشمی , تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی درایران با فیلترکالمن , پژوهشنامه اقتصادی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۵۱-۷۳
 12. محمدرضا لطفعلی پور , علی چشمی , بهنام پاکرو , مقایسه الگو‌های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی در ایران , نظریه های کاربردی اقتصاد , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۵۷-۸۰
 13. حامد صاحب هنر , علی چشمی , محمدعلی فلاحی , بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران , پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۴۱-۵۶
 14. جعفر عبادی , علی چشمی , چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادله , تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۰۱-۱۲۰
 15. علی چشمی , محسن فاتحی زاده , بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392: رشد همزمان درآمد و هزینه , تازه های اقتصاد , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۶۹-۷۰
 16. هادی امیری , علی چشمی , تحلیل ادغام های عمودی در بنگاه های صادر کننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله , پژوهشنامه بازرگانی , دوره ( ۶۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۲۵-۱۵۱
 17. محمد کریمی , علی چشمی , بررسی آثار روشهای خصوصی‌سازی بر صنعت بیمه ایران , مجلس و پژوهش , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۷-۳۹
 18. علی چشمی , به سوی حل یک عارضه بنیادین در اقتصاد ایران: راهکارهای تورم زدایی در جهت سرمایه گذاری، اشتغال و قدرت خرید , راهبرد , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱, صفحه ۲۰۳-۲۳۰
 19. محمدعلی فلاحی , علی چشمی , برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران , پژوهش های اقتصادی ایران , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۴, صفحه ۷۹-۹۵
 20. هادی امیری , علی چشمی , محاسبه هسته تورم در ایران , جستارهای اقتصادی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۴, صفحه ۱۲۷-۱۵۸